insändare Kommunen, Region Uppsala och UL: Ni vill prioritera kollektivtrafik framför biltrafik. Det är bra. Men det nya bussnätet innebär mycket sämre tillgänglighet med de många indragna hållplatserna. Framför allt drabbar det äldre, barn och rörelsehindrade.

Där jag bor åker bussen förbi den tidigare hållplatsen Mälarvägen. Det innebär att mina grannar och jag får cirka tio minuter längre väg till en hållplats. Då är det en klen tröst att själva bussresan går några minuter snabbare in till centrum.

Ett av Uppsalas populäraste friluftsområden, Skarholmen (som nu kommunen köpt), har inte längre någon hållplats och så vidare. Lyssna på alla som på bred front visar sitt missnöje och åtgärda de problem som påtalas.

En annan fråga. Varför inte fullt ut ändra påstigningsrutinerna? Öppna alla dörrar för påstigning. Låt passagerarna sköta biljettregistrering och biljettköp centralt i bussen. Mycket smidigare och tidsbesparande. Menar ni allvar med att ni vill att fler ska välja bussen, utgå då från våra behov och förutsättningar. Annars är det bara tomt prat och vi väljer bilen i stället.