insändare Vår vackra stad är nu smyckad med ljusslingor och fantastiska ljusinstallationer. Ledljus gör att kostnaden för att ha dessa tända är mycket låga jämfört med då glödlampor användes. Mycket förvånande är att belysningen tänds först efter mörkrets inbrott. Våra gator ligger i halvmörker innan den fina och trygghetsskapande gatu- och julbelysningen tänds. Dumsnålt av kommunen!