Vi på Club Lindormen har med stor oro tagit del av planerna för Träffpunkterna och om hur man tänker konkurrensutsätta oss. Hur kan ett sådant beslut fattas ovanför huvudet på oss? Är det inte vi som använder dessa träffpunkter som vet vad vi behöver och vill?
I de papper som vi har fått står det ju att vi ska diskutera detta tillsammans och sedan komma fram till ett beslut. Beslutet togs hastigt den 23 februari. Varför var det så bråttom? Man anar ugglor i mossen. En kupp? Varför blev inte vi tillfrågade?

Vi som går här har äntligen fått ett sammanhang, något som alla behöver, men som vi som är utan familj, släkt eller lönearbeten inte har. De säger att vi är ”förändringsrädda”. Det tror jag det, när man nu äntligen hittat någon slags trygghet efter ett vansinnigt turbulent liv. Nu äntligen finns det någon slags trygghet. Dessutom är Träffpunkterna ekonomiskt rimliga.

Vi som har olika sorters pensioner har verkligen arbetat under livet för att orka existera. Och som i mitt fall för att äntligen få levandsförhållanden som känns meningsfulla. Dessutom passar alla dessa kurser vår usla ekonomi. Äntligen har vi fått samma möjligheter som andra, åtminstone i någon mån. Kurser av alla de slag, alltså. Därtill billig fika och social samvaro med filmer, disco och högläsningskvällar. En självklarhet för många, men någonting fantastiskt för oss!
”Valfrihet” pratas det om?
På vems villkor?
Det är valfrihet bara när det gäller förslag från dem som vill konkurrensutsätta. Cyniskt, tycker jag!
Det är klart att allt ska växa utifrån oss och vår längtan. Vad är det som vi redan gör, som ni uppifrån kan göra bättre? För oss betyder detta inte ett politiskt ställningstagande. För oss betyder detta livet.

Barbara Russell
Club Lindormen, Uppsala