Insändare Svar på tre insändare publicerade 3 december angående UL-trafiken

Agneta Hellman med flera har frågor och funderingar om busshållplatsen vid Sävja kyrka. Hållplatsen Sävja kyrka kommer att flyttas till en plats närmare väg 255 men på samma sida av vägen som i dag. Skillnaden i gångavstånd till Sävja kyrka blir då cirka 100 m. UL har aldrig haft någon plan på att inrätta en hållplats på andra sidan väg 255.

Daniel Norberg framför förslag för bättre koppling mellan buss och tåg i Storvreta. När det gäller bussen som kompletterar Upptåget från Storvreta så är Skogsvallsvägens hållplats det alternativ som är närmast järnvägsstationen. Eftersom det är turistbussar som används kan en hållplats på Ärentunavägen inte komma ifråga på grund av att viadukten är för låg. Den hållplats som då kunde vara aktuell är på Fullerövägen vid biblioteket, men avståndet mellan den hållplatsen och stationen är längre.

Som vägarna i Storvreta ser ut i dag finns inga bra bussvägar närmare stationen. De villagator som finns är smala och inte särskilt lämpade för busstrafik. Men UL håller med om att det vore bra med en mera sammankopplad buss- och tågtrafik i Storvreta.

Eva Strandberg har synpunkter på att kollektivtrafiken i Uppsala inte räcker till för alla som reser och att restiderna blir långa för att det är mycket trafik. Trafiksituationen i Uppsala är ofta besvärlig i rusningstid morgon och eftermiddag. Bussar hamnar i samma köer som biltrafiken vilket ger oönskat långa restider. Det är också olika svårframkomligt från dag till dag vilket gör det svårt att ha tidtabeller för kollektivtrafiken som alltid stämmer.

Tillsammans med Uppsala kommun har UL tagit fram en plan för ökad framkomlighet för bussar i staden och allt eftersom dessa åtgärder genomförs kommer också framkomligheten för busstrafiken att bli bättre.

LÄS MER: Åker politiker buss i rusningstrafik?

LÄS MER: Knyt ihop tåg och buss i Storvreta

LÄS MER: Rör inte hållplatsen vid Sävja kyrka