insändare "Fy skäms kommungubbar", säger Eivor Carlsson (insändare i UNT 19/11) om den delvis förstörda busstrafiken! Vi håller helt med om denna åsikt, men det ska vara ”Fy skäms regiongubbar och regiongummor” . Beslutet om den nya turlistan har tagits av Regionens kollektivtrafiknämnd/UL och inte av några politiker i Uppsala kommun.

Eivor Carlsson pekar även på det är bedrövligt att de mjuka linjerna 40, 41, 42 har tagits bort vilket försvårar för handikappade/rörelsehindrade äldre personer. Vi håller med Eivor även i den frågan. Som exempel kan nämnas den mjuka linjen som gick till Leopoldsgatan 5 där Nyby Servicehus/Leopolds Trygghetsboende finns. Gamla personer med rollator, kryckor och käppar måste gå över 225 meter ut till vanlig buss som därtill ofta är fullsatt. Tänk nu när det blir vinter med ibland dålig snöröjning, hala trottoarer hur svårt det kan bli.

Eivor Carlsson kriver vidare att det inte bara är cyklister som bor i Uppsala, vilket också är sant naturligtvis – fråga bara de handikappade äldre och för all del även yngre handikappade. Konsekvenser av ovanstående? Många blir sittande hemma för att det blir för dyrt och krångligt att ta färdtjänst och det är dessutom så att del av färdtjänstresan belastar Uppsala kommuns ekonomi.

Sanningen bakom beslutet av den turlista som i dag gäller där bland annat de mjuka linjerna tagits bort måste vara att ”kommungubbar och kommungummor” inte har lagt in ”veto” till regionens kollektivtrafiknämnd, en nämnd där det som det verkar bara finns personer som inte åker buss eller inte är handikappade. Vad då äldrevänlig stad? Gör om och gör rätt så att mjuka linjerna återkommer i den nya turlistan!