Insändare Millimeterrättvisan har så vitt man kan bedöma av en artikel i UNT (8/9) nått nya, hittills oanade gränser! Är skolvägen 16 meter för kort är det enda rätta att neka skolynglingen busskort. Ska vi hurra och jubla att nu har vi kommit så här nära den ultimata gränsen: 1 meter för rätt eller fel?

Man frågar sig vilset var i all världen har alla de där begreppen om omtanke, omsorg medkänsla , generositet med flera tagit vägen? Är det omöjligt att i vårt ständigt kyliga tänkande om rättvis fördelning även få in lite tankar om hjälp, stöd, uppmuntran?

Ett är säkert. Jämfört med millimeterrättvisan skulle ett uns av medmänsklighet föra våra dagliga göranden och låtanden mycket längre!