östhammar Som framgår av Josef Nyléns artikel i UNT 26/11 kritiserar både länsstyrelsen och Upplandsmuseet kraftfullt planförslaget avseende Kv. Sjöblick i Östhammars tätort. Varför tar då kommunen fram ett sådant totalt felaktigt förslag för Östhammars tätorts citykärna? Finns det inte högre kompetens hos tjänstemännen i kommunen? Självklart gör de det!

Men både kommunalrådet Jacob Spangenberg och andra styrande politiker har förklarat att beslutsfattarna måste tänka på exploatören Östhammarshems ekonomi. Här hävdar således ansvariga politiker att Östhammarshems ekonomi är viktigare än medborgarnas boendemiljö och bevarandet av tätortens kulturhistoriska miljö.

Vore det inte mera lämpligt att politikerna i stället funderar över hur Östhammarshem kunde göra en så dåligt underbyggd markaffär som när man införskaffade fastigheterna för Kv. Sjöblick?

Ty detta borde inte få resultera i att invånarna skall belastas med en förstörd stadsmiljö därför att ansvariga politiker i kommunledningen skall rädda beslutsfattande politiker i Östhammarshems styrelse.