• lördag 21 januari 2017
  • Familjeannonser
  • Grannar
  • Lokusjobb
  • Lokus
  • Grannar
  • Uppsala Vimmel
  • Evenemangsguiden
  • Uppgång.se
VIDEO: Blomstrand efter 2-5 mot Karlskoga Rinkside Rinkside
Vädersponsor:

Israpporten

Isläget runt Uppsala

Isläget runt Uppsala torsdag 19 januari.

 

 

De senaste dagarnas värme gör att isarna är "våta" och ytan mjuknar. Överis bildas på en del ställen nattetid.

Trehörningen i Fjällnora förekommer överis och man avrådde från skridskoåkning under torsdagen.

Lårstaviken, Oxen och Gorran bjuder på fina släta isar som dock är delvis ytmjuka.

Vårdsätraviken ligger med bärig is till i höjd med Skarkholmen.

Ekoln har lagt sig i sin helhet med en istjocklek på 7 - 10 cm. En hel del besvärliga sprickor och råkar har uppstått.
Sträckan efter västra stranden ut till Vretaudd är sprickig och kräver stor uppmärksamhet. Vid Vretaudd går en besvärlig råk österut mot Oxtorget. Fler sprickor finns runt Säbyklint.
Från Norsholmen går en råk norrut. Söder om Flässjan går en råk i nord-sydlig riktning.
Området vid Fyrisåns mynning är delvis öppet och delvis täckt av tunn is.
Råkar och sprickor "lever", storlek och bredd ändras och nya kommer till.

Nu hoppas vi på den kyla som väntas nästa vecka så att vi får tillbaka hårda och njutbara isar.

Kunskap Utrustning och Sällskap gäller vid åkning på naturis.

Ice is Nice

Lasse Hjertson
Friluftsfrämjandet Uppsala