– Jag har läst Frödings dikter och gjort ett urval, säger Daniel Stagno som har gjort tonsättningarna.
– Frödings poesi är väldigt rytmisk. Det som framför allt tilltalar mig med hans dikter, förutom innehållet, är det fantastiska språket. Det är mycket onomatopoesi, orden låter som det de beskriver. Det är en av Frödings främsta vapen som poet. Ofta verkar det som om språket har fötts ur dikterna snarare än tvärtom.

Tonsättningarna sträcker över hela Frödings konstnärskap, från en ungdomsdikt som publicerades i Karlstads-Tidningen innan debuten med Gitarr och dragharmonika (1891) fram till dikter skrivna under Frödings sjukdomsperiod sent i livet. Sångerna presenteras i två cykler.
– Det jag skrivit är en fortsättning på 1900-talets rika liedtradition, menar Stagno. Under romantiken skrev man ofta i cykler, en samling sånger menade att sjungas i en viss följd.

Daniel Stagno studerar vid Sibelius-Akademin i Helsingfors och har framträtt som solopianist på konserter i Sverige, Italien, Finland och Schweiz. Michael Axelsson har bland annat medverkat i Trollflöjten och sjungit med Uppsala Kammarstråkar. I höst kommer deras Fröding-tolkningar att ges ut på en skiva.
– Vi gjorde en konsert i Sundsvall och fick där möjlighet att göra en skivinspelning av sångerna. Det känns oerhört kul att få hylla Fröding genom detta.