Jag blev mycket glad när jag en lördagsmorgon slog upp UNT och såg rubriken ”Dags att se till bibliotekarierna!” (5/10). Lisa Irenius lyfter flera intressanta frågor med anledning av den nya bibliotekslag som kommer att gälla från årsskiftet, exempelvis tillgången till e-böcker, bibliotekens betydelse för dess medborgare och bibliotekariernas roll för ett väl fungerande bibliotek. Men varför ställa it-personal mot bibliotekarier? Ett modernt bibliotek behöver hög informationskompetens, vilket i allra högsta grad inkluderar it, och det har både bibliotekarierna och annan personal!

Dagens samhälle bygger till stor del på att medborgarna har tillgång till uppkopplade datorer och kunskap om hur nätet fungerar. I många fall krävs en e-postadress, i radio och tv hänvisas till mer information på webbsidor, och många samhällsfrågor debatteras i sociala medier. Jag tänker bland annat på bloggar, Facebook, Twitter och så vidare. Hur ska den som vill finnas i dessa sammanhang, men inte har en uppkopplad dator, kunna vara med? Vilken samhällsinstitution kan medborgarna vända sig till? Jo, till biblioteken!

Biblioteken har publika datorer, dessutom låga trösklar, generösa öppettider och finns för alla som vill använda dem. I Uppsala har alla folkbiblioteken dessutom var sin speciellt anpassad publik dator för funktionshindrade. Vi erbjuder också introduktionskurser för datorovana, ger individuell och gruppvis handledning för den som vill skaffa e-post, starta blogg, ladda ner e-böcker, använda informationsdatabaser med mera (mer om det finns att läsa på vår webb www.bibli.se).

It-kunnig personal tränger inte ut bibliotekarien. Inte alls. Kompetensen kan finnas i en och samma person. Dagens bibliotekarier är mediespecialister med hög it-kompetens. De kan vägleda, guida, källkritiskt granska och på alla sätt hjälpa användarna att ta fram relevant material från både tryckta och digitala källor. De är också, som Lisa Irenius påpekar, goda förmedlare av kunskap, och duktiga på att ge rätt bok till rätt individ oavsett format.

Bra att det ännu finns tid att uppmärksamma bibliotekariernas roll för en professionell verksamhet i nya bibliotekslagen, och bra att UNT lyfter frågan. Låt oss också hoppas att bilden av en kompetent, it-kunnig expert på litteratur- och kunskapsförmedling är den framträdande när man säger ordet bibliotekarie.