– Årets kulturarvspris går till en grupp digitala pionjärer som använder modern spelteknologi för att ge människor insikter om hur livet kan ha gestaltat sig för de som bodde på den här platsen före oss. Att levandegöra den unika kulturmiljön i Gamla Uppsala är en viktigt folkbildningsinsats som ökar tillgängligheten och intresset för kulturarvet, säger Peter Gustafsson, ordförande i kulturnämnden, Uppsala kommun.

Disirproductions som består av Daniel Löwenborg, forskare i arkeologi, Daniel Westergren, speldesigner, Helena Hulth, arkeolog, och John Ljungkvist, forskare i arkeologi, får kulturarvspriset för att de kombinerar nya arkeologiska resultat med spelteknik och har visat på en ny möjlighet att bruka och förmedla berättelser om historiska miljöer i Uppsala kommun.

Kulturarvspriset instiftades 2014 för att skapa uppmärksamhet kring speciellt framstående bevarande- och utvecklingsinsatser av historiskt värdefulla miljöer runt om i Uppsala kommun. Tidigare pristagare är föreningen, Vårda Uppsala, Museiföreningen Stockholm-Roslagens järnvägar och Föreningen Norby Soldattorp.

Priset som är på 20 000 kronor delas ut på Kulturnatten. (UNT)