Musikens hus vänner har under många år oförtrutet kämpat för att Uppsala ska få ett konserthus. Ingen som levt i Uppsala de senaste 25 åren kan ha undgått att projektet Uppsala konsert & kongress (UKK) har haft en lång och skakig tillkomsthistoria. Sedan drygt sju år har vi nu ett konserthus som bidrar till att Uppsala har ett omfattande utbud av all sorts musik av mycket hög kvalitet. Artister och publik berömmer den fina akustiken. Innehållets bredd, spets och kvalitet ger ofta helt nya upplevelser och gör de musikintresserade lyckliga. UKK har tillkommit för att vara en hemvist för musiken i Uppsala.

I dessa dagar pågår urvalet av sökande till tjänsten som vd för Uppsala konsert & kongress. Enligt uppgift finns ett stort antal sökande. Vid urvalet av tänkbara kandidater ska hänsyn tas till de kriterier som ställts upp vid annonsering av tjänsten. Där finns ett antal önskvärda kompetenser och egenskaper uppräknade samt en hänvisning till den av styrelsen nyligen antagna affärsplanen. Särskild hänsyn ska tas till de sökandes administrativa kompetens och erfarenheter av att arbeta i en politiskt styrd organisation. Det framgår vidare att UKK vill ”behålla och förstärka den position som verksamheten uppnått”, vilket sägs innebära att ”bolaget ständigt måste utvecklas i relation till omvärlden”. UKK ska utgå ”från ett fortsatt starkt fokus på optimering, säljinsatser och affärsutveckling”. Så kan man naturligtvis uttrycka sina ambitioner för till exempel ett affärscentrum. Men vad är centralt för utvecklingen av ett konsert- och kongresshus? Vart tar kulturen och musiken vägen i denna text?

I UKK:s uppdrag framgår tydligt att man ska tillhandahålla en mötesplats för musik och för alla grupper i kommunen. Man ska utveckla kulturlivet och genom kongress och konferenser bidra till att utveckla besöksnäringen i Uppsala. Musikens hus vänner ser med viss oro på att man nu förstärker ledningen på konferensdelen medan kulturen riskerar att få stå tillbaka. Styrelsen har inte beslutat om någon minskning av musikutbudet i UKK. Man menar att omfattningen och kvaliteten i framtiden ska vara desamma. Ändå kommer musiken, enligt planer som styrelsen själv antagit, att få minskade ekonomiska resurser.

Musikens hus vänner anser att det är helt centralt att den som är chef för UKK även har en betydande erfarenhet av kulturområdets speciella förutsättningar. En chef på ett konserthus ska ha kunskap och ett brinnande intresse för att fortsatt och framgångsrikt utveckla musiklivet i Uppsala.