Filosofisamtalen som serveras med te återkommer i höst på Reginateatern. Temat för tre samtal är globalt tänkande. Det första samtalet, 19 september, rör Dag Hammarskjöld och hans arbete som diplomat. 17 oktober handlar det om Charlotte Perkins Gilmans utopiska romankonst och 12 december handlar om den arabiska 1300-talshistorikern Ibn Khalduns syn på krig, fred, makt och förändring. Professor Peter Wallensteen och Daniel Ogden är samtalsledare.