Sedan flera kvinnor riktat anklagelser mot Timell anlitade kanalen en advokatbyrån för en extern granskning. Under sitt arbete har Setterwalls gått igenom dokumentation och träffat flera inbladade personer.

När utredningen presenterades visade den att det förekommit "allvarliga missförhållanden" inom "Äntligen hemma"-produktionen. TV4 och produktionsbolaget Meter Television kritiseras hårt för hur de hanterat uppgifterna om sexuella trakasserier och för sin underlåtenhet att vidta åtgärder för att säkra en trygg arbetsmiljö.

"Det har varit viktigt för oss att få en oberoende och extern bedömning av vad vi gjort fel, och hur vi minimerar risken för att det upprepas. Nu går vi in i en ny fas som handlar om att bli bättre på att förebygga, upptäcka och hantera kränkningar och trakasserier, både hos oss själva och i branschen", säger TV4:s vd Casten Almqvist i ett pressmeddelande.

Kanalen har nu presenterat en handlingsplan för att förebygga och motverka alla former av trakasserier och diskriminering. Bland annat har ett etiskt råd inrättats i mediehuset och en visselblåsarkanal har skapats för medarbetare på TV4 och produktionsbolagen som jobbar med kanalen.