– Det nya Rosendalsområdet kommer att bli lika stort som en mindre svensk kommun och därför anser vi att det kommer att behövas såväl bibliotek som fritidsklubb och fritidsgård där, säger Peter Gustavsson, (S), ordförande i kulturnämnden i Uppsala.

I Rosendalsområdet byggs bostäder för 10 000-15 000 invånare och övervägande delen förväntas bestå av unga människor, varav många studenter och barnfamiljer. På måndagen bestämde kulturnämnden att fortsätta planera för bibliotek och fritidsverksamhet i Rosendal.

Ett alternativ man arbetar med är att det nya biblioteket, den nya fritidsklubben och fritidsgården ska rymmas i en större byggnad vid torget i centrala Rosendal. Det planerade multifunktionshuset ska bli ett slags samlingspunkt för alla åldrar och härbärgera idrott, kultur och kaféverksamhet under samma tak.

Det nya biblioteket beräknas kosta två miljoner kronor att bygga, inklusive inredning, medier och teknik, och kan betyda tre, fyra nya tjänster. Lokalerna ska utformas för att kunna ha meröppet.

Meröppet är ett nytt fenomen i Uppsala kommun och kommer att införas i Vattholma med start i höst. Det innebär att alla som är över 18 år och har eget bibliotekskort via en teknisk lösning ska kunna gå in på biblioteket och låna böcker när det är obemannat. I dag har biblioteket i Vattholma öppet 10 timmar i veckan men med meröppet kan öppethållandet bli cirka 60 timmar.

– Det här är det första försöket som beroende på hur det faller ut kommer att få en fortsättning på fler bibliotek. Meröppet är ett bra sätt att utveckla landsbygden, säger Peter Gustavsson.

Tanken är att Vattholmabiblioteket även ska kunna användas möten och som studielokal.

År 2005 när kommunens kulturpolitiska program skrevs var ambitionen att alla elever minst en gång per läsår skulle få ta del av professionell teater- eller dansföreställning men så har det inte blivit. Därför har frågan om kulturgaranti för skolelever kommit upp.

– Tidigare har det mest varit en stolt formulering i ett dokument, men nu vill sätta upp en modell med konkreta mått på vad vi ska erbjuda varje skolelev, säger Peter Gustavsson.