För tolv dagar sedan anlände Sedigheh Vasmaghi till Uppsala med sin man Mohammad Ali Seied. Hon jämför staden med Göttingen i Tyskland, där hon var gästprofessor vid Georg-Augustuniversitetet 2011. Då hade hon tvingats lämna Iran efter att ha deltagit med tidningsartiklar och dikter i proteströrelsen efter presidentvalet 2009.

Det är kommunen som är värd för fristadsförfattaren, som har fått ett arbetsstipendium på i första hand ett år, med möjlighet att förlänga till två. 120 000 kronor per år plus gratis liten bostad består stipendiet av.

– Syftet är att hotade författare eller journalister ska få en period av trygghet och arbetsro, säger kulturnämndens ordförande Eva Edwardsson (FP).

– Det handlar om yttrandefrihet. En kärnfråga i ett demokratiskt samhälle.

Sedigheh Vasmaghi är en välkänd poet i Iran med sex diktsamlingar bakom sig och ett okänt antal fram för sig. Att skriva poesi i Iran, är att låta sig inlemmas i en mer än tusenårig tradition.

– Alla mina släktingar och vänner är välbekanta med de stora gamla dikterna och diktarna. Vi lever med vår poesi, säger Sedigheh Vasmaghi.

Att skriva poesi i dagens Iran är också en politisk handling. I alla fall för Uppsalas nya fristadsförfattare, som bland annat utsatts för hotelser och en razzia på sitt kontor, där säkerhetsstyrkorna beslagtog också hennes personliga ägodelar. När en arresteringsorder utfärdades, tvingades hon helt enkelt lämna sitt hemland.

– Jag var intresserad av sociala och politiska frågor redan när jag skrev mina första dikter, säger hon.

Men poesin är mer än sina texter. Hon berättar att hon hela livet har haft en inre fristad i poesin, en ”plats” att dra sig tillbaka till både i stunder av glädje och i sorg.

Samtidigt som hon har varit verksam som poet har hon studerat teologi vid en islamisk skola och senare islamisk lag och teologi vid Teherans universitet, och utvecklats till en välkänd regimkritiker.

Uppsalas första fristadsförfattare, Taslima Nasrin, utnyttjade inte sitt Uppsalastipendium mer än en kort tid. Fristadsförfattare nummer två, Anisur Rahman, var däremot mycket aktiv och synlig i Uppsalas kulturliv under sina två stipendieår.

Han sökte och fick asyl och i dag har han och hans familj permanent uppehållstillstånd och bor i Uppsala. Anisur Rahman är verksam som författare – kulturdebattör och poet - och håller även seminarier om skrivande med särskild inriktning på poesi.