Sten Åke Bylund gör sig i en debattartikel från den 3 januari 2013 till talesperson för dem som inte vill att kommunen ska utveckla Uppsala slott till ett nytt museicenter. Själv tycker jag tvärtom att Uppsala slott är den mest intressanta platsen för sådana planer.

Vår stad växer vilket tack och lov gör nya infrastrukturprojekt möjliga. Vi måste emellertid noga välja vilka projekt vi vill satsa på. Den största potentialen har sådana projekt som bygger på det som är unikt för just Uppsala.

Sten Åke Bylund och även andra debattörer, främst från intressegruppen Konstens hus Nu, vill se ett nybyggt konstmuseum närmare stadskärnan. Sten Åke Bylund och många med honom har möjligen uppfattningen att det räcker med att säga "kultur" eller "samtidskonst" och vips kommer alla kommunala skattemiljoner rullande. Det räcker emellertid inte med att hävda att det är "konstens tur" att få ett eget hus. Vi måste utveckla vår stad på ett klokare sätt än så. För att göra ett fristående konstmuseum till en mötesplats av betydelse för hela uppsala- och stockholmsregionen, skulle kommunen och andra aktörer kunna spendera fruktansvärt mycket pengar och det skulle ändå bara bli en verksamhet som lika gärna skulle kunna ligga på en annan plats i en annan stad.

Sten Åke Bylund menar att det är statens ansvar att utveckla Uppsala slott. Men slottet ligger ju i vår kommun och är en strategisk tillgång som bör utvecklas. Däremot är det givetvis statens ansvar att ta reda på i hur stor utsträckning det tekniskt, geologiskt och arkeologiskt det är möjligt att bygga under borggården. Min förhoppning är att Statens fastighetsverk snarast påbörjar en fullständig undersökning av förutsättningarna för ett nytt museicenter i slottet och under borggården.

Uppsala slott dominerar helt den milsvida Uppsalaslätten och är redan en del av Uppsalas identitet. Slottet är ett av de viktigaste kulturarven och en av de viktigaste kulturmiljöerna vi har, inte bara i staden Uppsala utan i hela landskapet Uppland. Uppsala slott är ett naturligt besöksmål för dem som bor här och ett resmål för dem som inte gör det. Det är kort sagt en plats som drar till sig människor och det kan konsten, kulturen och kunskapssökandet dra nytta av.

Om vi ska vara helt uppriktiga, står sig Uppsala konstmuseums egen konstsamling ganska slätt utan det nuvarande samarbetet med Uppsala universitet om dess konstsamling. Därför bör varje diskussion om ett nytt konstmuseum utgå från att kommunen ska fortsätta sitt samarbete med Uppsala universitet, som har konst och grafik i stor mängd. Men ännu mer intressant är kanske att universitetet även har andra samlingar och skulle kunna generera utställningsmaterial för evärderlig tid. Möjligheterna till samarbete mellan konst och vetenskap ter sig närmast oändliga.

En satsning på Uppsala slott som ett tillgängligt och öppet museicenter med inriktning mot konst, fred och kunskapssökande skulle göra ett unikt samarbete mellan kommunen, länet och universiteten möjligt och skulle vara en satsning som verkligen skulle kunna göra skillnad för medborgarna.