När offentliga byggnader ska byggas eller byggas om är den konstnärliga utsmyckningen en av frågorna på agendan. Det gäller förstås även det nya Stadshuset i Uppsala, som planeras stå färdigt 2020.

– Vi kör igång med konstprogrammet till Stadshuset väldigt tidigt. Det är en nyordning när det gäller offentlig konst. Bland annat är det för att förslagen ska kunna presenteras för medborgarna i god tid, säger Peter Gustavsson (S), ordförande i kulturnämnden.

– Vårt nya stadshus blir en såpass publik plats och dessutom ska cirka 1500 människor arbeta i huset. Det är viktigt att den konstnärliga gestaltningen representerar vår demokrati på ett bra sätt.

En miljon kronor är avsatt i kulturförvaltningens budget fördelat på fyra år för platsspecifik konstnärlig gestaltning i och omkring Stadshuset.

Vidare ska arrangörsstödet ses över till spelningar av Uppsalas fria teatergrupper för skolelever. Maxtaket har höjts från 5000 kronor till 6000 kronor per evenemang. Det är första justeringen sedan 1993.

Som redan tidigare berättats i UNT ska Uppsalaföretagen Sh bygg och Bjerking utvidga sitt samarbete med kulturnämnden och stötta kulturprojekt för unga i Gottsunda, Stenhagen, Gränby och Sävja. Ungdomarna ska kunna söka pengar via en hemsida till sina kulturprojekt.

Nämnden klubbade också en långsiktig plan över hur framtidens infrastruktur för kultur och fritidsverksamhet i Uppsala kommer att se ut.