– Jag tycker det är jätteroligt att det finns ett engagemang hos näringslivet för att utveckla kulturlivet i Uppsala, säger Peter Gustavsson (S), ordförande i kulturnämnden.

Två Uppsalaföretag, Sh bygg och Bjerking har sedan 2015 sponsrat Uppsalakultur, både genom att skjuta till pengar till kulturnämnden och med praktiskt arbete, främst inom konst. Som motprestation har de fått "synas" i samband med projektet de stöttat. Till exempel var det SH bygg som byggde upp konstverket "Den tionde skorstenen" i Tegnérparken.

De båda företagen vill nu utveckla samarbetet med kulturnämnden till att gälla kulturprojekt för ungdomar i åldern 13-25 år. Projektet föreslås koncentreras till Uppsalas ytterområden som Gottsunda, Stenhagen, Gränby och Sävja. Det poängteras att projektet ska genomföras med lokalt engagemang i dessa områden. En hemsida där man enkelt ska kunna söka pengar är under uppbyggnad.

På kulturnämndens dagordning finns också den framtida konstnärliga utsmyckningen av Stadshuset, som ska vara klart 2020, samt en långsiktig plan över hur framtidens infrastruktur för kultur och fritidsverksamhet i Uppsala ska se ut.