– Författarna där behöver allt internationellt stöd de kan få. Vi ordnar mötet tillsammans med det oberoende författarförbundet på plats. De är ganska isolerade här. Det finns ett statligt författarförbund också, stött av diktaturen, berättar Gunnar Ardelius när UNT når honom per telefon på lantstället i nordvästra Uppland.

– Vi tycker det är viktigt att vi visar oss där. Landet har precis tagit bort visumtvånget, så nu är det verkligen läge att ha mötet på platsen.

I bakgrunden hörs typiska badljud från sjön.

– Så här veckan före midsommar blir det ofta så att arbete och fritid flyter ihop lite, säger Gunnar Ardelius.

Han blev rekordung ordförande för Sveriges författarförbund 2012 och är det fortfarande. Visserligen är han en hyllad ungdomsboksförfattare, men det egna skrivandet har fått stå tillbaka under åren som ordförande i den fackliga organisationen för författare och litterära översättare.

– Om jag hållit på med det ordförandeskapet på 80 procent, så måste jag nu gå upp till 100 procent med de båda ordförandeskapen. Det blir ju fler resor också, säger han, medan han fördelar barnens spadar rättvist.

Vid en intervju i UNT sommaren 2015 talade han om att tryckfrihetsfrågor och internationellt samarbete mellan författarorganisationer blir allt viktigare och att yttrandefriheten ställs mer och mer på sin spets. Och den ståndpunkten verkar hålla i sig.

– Yttrandefriheten har aldrig varit viktigare, säger han.

Inte minst är stärkandet av yttrandefrihet en viktig fråga på ett europeiskt plan.

– När det gäller det europeiska förbundet gäller det också att arbeta mycket för upphovsrätt. En upphovsrättsreform håller på att formuleras inom EU och där har förbundet framgångsrikt påverkat. Vi har tillexempel fått igenom att författare och översättare är förhandlingspart och att man ska ta hänsyn till den svagare förhandlingsparten.

– Europa är också en plats där det finns en mängd mindre språkområden förutom engelskan. Det är viktigt att vi kan ena oss trots det och se till att litteratur översätts.

Någon "Brexit" har det europiska författarförbundet inte haft. Gunnar Ardelius berättar att förbundets jurist är britt, liksom en av styrelsens ledamöter.

I Sverige har hot mot skrivande personer ökat. Det svenska Författarförbundet levererar i dagarna en skrift om hur författare och översättare kan hantera hat och hot.

– Det är en skrift om hur man kan tänka om man själv är utsatt, säger Gunnar Ardelius.

För ett tag sedan skrev Gunnar Ardelius på en lista som är för en bojkott av bokmässan med anledning av tidskriften Nya tiders närvaro på mässan.

Ångrar du att du skrev på i dag?

– Det finns goda skäl att vara på Bokmässan, men det finns också goda skäl att inte vara där. Vi är ett stort förbund med över 3000 medlemmar och det går inte att ha konsensus inom förbundet denna fråga.

Många planerar att delta på bokmässan, många planerar att avstå och Författarförbundet kommer att rikta sitt stöd till alla medlemmar, oavsett ståndpunkt.

– Men Författarförbundet kommer att delta inne på Bokmässan. Jag kommer själv att delta i diskussioner och arrangemang utanför den. Det är mer konstruktivt för min del.

Tillsammans med Författarcentrum hade Författarförbundet planerat arrangemang under de dagar Bokmässan pågår i Göteborg. Men Författarcentrum har hoppat av och nu får Författarförbundet ensamt planera för den fristående Litteraturscenen. Men de ska också delta i Göteborgs Litteraturhus parallella arrangemang "Scener och samtal".