UNT:s historia

Upsala Nya Tidning utkom första gången 3 december 1890. Tidningen grundades av en krets medlemmar i studentföreningen Verdandi för att föra de liberala och frisinnade idéernas talan i en stad där det redan utgavs tre tidningar, alla konservativa. UNT blev ett kamporgan för demokratin men också för frihandel och tryckfrihet.

UNT gavs ut tre eftermiddagar i veckan från en officin i Olympen, Västra Ågatan 22. Därifrån flyttade den vidare till Oxenstiernska huset vid Riddartorget. År 1898 ökade man utgivningen till fyra dagar i veckan, samt utgav en särskild veckoupplaga för landsbygden.

År 1901 togs steget att övergå till morgonutgivning sex dagar i veckan. I samband med detta utvidgades redaktionen med en tredje medarbetare. Den nytillkomne var en drygt 30-årig förutvarande teologie studerande, som spelat en uppmärksammad roll i Uppsalas studentvärld. han hette Axel Johansson och redan 1903 blev han tidningens huvudredaktör. Det skulle han förbli fram till sin död 1948, då han också sedan länge innehade aktiemajoriteten i tidningsbolaget.

1928 kunde företaget flytta in i en för sin tid mordern officin vid Gamla Torget 1 och installera en ny tryckpress. På 1950-talet blev UNT för ett tiotal år framåt Sveriges upplagemässigt största landsortsitdning.

1963-1967 skedde en stegvis utflyttning av företaget till ett nytt tidningshus vid Danmarksgatan, som senare byggdes ut i olika etapper. En ny högtryckspress, anskaffad år 1963, som i sin tur byttes ut mot en ny offsetpress år 1976. Den har i sin tur byggts ut och moderniserats till i dag en fullt modern anläggning.

I sitt testamente ålade Axel Johansson exekutorerna att tillse " att tidningen redigeras i liberal, icke i förbudistisk, frireligiös eller socialdemokratisk anda".

För tidningen har det varit en ledande princip att skilja på nyheter och åsikter. Denna målsättning har också fastslagits i bolagsordningens ändamålsparagraf, där det efter angivandet av den politiska målsättningen för tidningen står: "I sin nyhetsförmedling skall den eftersträva saklighet och opartiskhet".

Mer information finns att läsa i De Johanssonska stiftelserna, I kamp för demokratin 1890-1920, För frihetens sak 1920-1959 och Trettio år med UNT av Lennart Hirschfeldt

Kontakta UNT

Här hittar du adresser, telefonnummer och mejladresser.

Besöksadress

Dragarbrunns torg 2, Uppsala

Postadress

Box 36, 751 03 Uppsala

Telefon

Tel: 018-478 00 00
Växeln öppen: mån-fre kl 8-16

UNT-butiken

Tel: 018-478 10 60
Öppettider: mån-fre kl 10.00-18.00

Redaktionen/nyhetstips

Tel: 018-478 14 35
Epost: 72018@unt.se
Sms/mms: 72018

Prenumeration

Tel: 018-478 10 50
Epost: prenumerera@unt.se
Utebliven tidning tel: 018-478 10 20

Privatannonser

Tel: 018-478 10 50
Epost: annonsera@unt.se

Företagsannonser

Tel: 018-478 11 60
Epost: foretagsannons@unt.se 

Seriebloggen

Svart humor på vit bakgrund. Se fler på Isabelle Söders blogg »