Transperson: Ett paraplybegrepp för personer vars könsidentitet och/eller könsuttryck inte stämmer överens med normen för det juridiska kön som de tilldelats vid födseln.

Cisperson: En person vars kropp, juridiska kön, könsidentitet och könsuttryck stämmer överens med normen för det kön hen tilldelades vid födseln.

Transsexuell/transsexualism: En person vars könsidentitet inte stämmer med det juridiska kön som hen tilldelades vid födseln. Transsexualism syftar på tillståndet då könsidentiteten inte stämmer med det juridiska könet.

Juridiskt kön: Det kön som står registrerat i folkbokföringen samt i passet och ibland på ens legitimation. Personens juridiska kön framgår också av personnumrets näst sista siffra.

Könsidentitet: Det eller de kön en person känner sig som. Somliga känner sig inte som något kön alls.

Binär: Något som är tvådelat, till exempel uppdelningen av människor efter kön som antingen kvinna eller man.

Ickebinär: Ett paraplybegrepp för olika könsidentiteter som inte följer tvåkönsnormen. En beskrivning av en person som identifierar sig mellan eller

bortom den binära uppdelningen av kön som kvinna–man.

Dysfori/könsdysfori: Ett psykiskt lidande och/eller en försämrad förmåga att fungera i vardagen som orsakas av att könsidentiteten inte överensstämmer med det registrerade könet.

Könsidentitet: En persons självidentifierade kön. Den inre upplevelsen av att vara kvinna, man, både kvinna och man, varken kvinna eller man, eller annat kön.

Könskorrigering: Den medicinska behandling som personer med könsdysfori kan gå igenom för att förändra kroppen så den överensstämmer med den upplevda identiteten samt processen att ändra sin juridiska könstillhörighet.

Tvåkönsnormen: Antagandet att det bara finns två kön, kvinnligt och manligt.

Asexuell: En person som inte har någon sexlust eller inte önskar inkludera andra i sin sexualitet.

Transvestit: En person som använder sig av ett annat könsuttryck än det som förväntas av personen utifrån hens juridiska kön. Det kan handla om kläder, smink, hår, kroppsspråk, röstläge och andra attribut.

Queer: Ett brett begrepp som kan betyda flera olika saker men i grunden är ett ifrågasättande av heteronormen. Många ser sin könsidentitet och/eller sin sexualitet som queer. Queer kan innebära en önskan att inkludera alla kön och sexualiteter eller att inte behöva identifiera eller definiera sig.

Transfobi: En uppfattning eller en medveten värdering hos en individ, en grupp eller ett samhälle och som ger uttryck för en starkt negativ syn på transpersoner som grupp eller individer.

Källa: Folkhälsomyndigheten