Det kan hända mycket i trafiken oavsett om vi kör bil, cyklar, går eller rider. Hänsyn och respekt är grunden till säkrare vägar. Men ibland är olyckan framme ändå. Framför allt oskyddade trafikanter har blivit mer utsatta när fler väljer att cykla eller gå till jobbet och trafiken förtätats.

Enligt Transportstyrelsens statistik skadades mer än 19|600 personer i trafiken i fjol, och 259 personer dödades. Dessutom sker en mängd olyckor som inte involverar polisen och där personskador inte uppstår.

Berit Johansson är förbundsordförande på STR och har lång erfarenhet från vägarna.

Skapa överblick

- Det viktigaste, särskilt vid en större olycka, är att skapa överblick. Vad har hänt? Hur många är skadade? Sitter någon fast? Brinner det? Ring 112 eller be någon annan ringa om du själv tar hand om någon skadad. Ta hjälp och varna trafikanter som annars kan förvärra olyckan. Om någon skadats svårt eller omkommit får bara fordon som utgör fara för trafiken flyttas, säger hon.

Även vid mindre allvarliga olyckor ska 112 larmas om någon skadats. Personalen som svarar är rutinerad och frågar det de behöver. De kan även säga vad du ska göra och vägleda om du hjälper skadade.

Olika reaktioner

- Du kan aldrig veta på förhand hur du reagerar i en olyckssituation men du är enligt lag skyldig att hjälpa till. En del blir effektiva, andra gör ingenting och några får panik. Gör det du förmår, det kan handla om att hålla någons hand och prata lugnande.

Vid mindre missöden - som att du backar in i grannens bil - kan ni ofta lösa det utan att polis behöver bli inblandad. Ni kanske inte ens är tvungna att söka upp försäkringsbolagen, om ni själva kan åtgärda skadorna billigare än självrisken.

Annars, fyll gemensamt i en skaderapport. Om ni inte har en sådan, skriv av körkortsinformationen så att ni kan kontakta varandra senare och fylla i redogörelsen.

Om ni är oense kan polisen behöva kontaktas.

Undvik käbbel

- Å andra sidan är det inte stor idé att käbbla, för det är försäkringsbolagen som avgör vem som har orsakat olyckan, säger Berit Johansson.

Den obligatoriska trafikförsäkringen täcker motpartens kostnader, alla personer som eventuellt skadas samt skador på fasta föremål. Skador på eget fordon täcks med en helförsäkring.

Kör du olagligt och oförsäkrat går automatiskt Trafikförsäkringsföreningen in och betalar motpartens skador, och du får betala en hög premie, över 100 kronor per dag, tills man försäkrar bilen själv.