Priset på bensin passerade nyligen en ny rekordnivå när literpriset steg över 15 kronor per liter. Sedan 2002 har priset på 95-oktanig bensin i snitt stigit med över 5,70 kronor, enligt statistik från Svenska Petroleum- och Biodrivmedelinstitutet. Även priset på diesel har ökat med i snitt nästan lika mycket. Det ökade priset på råolja är den största bidragande faktorn.
– Oron i Iran och den ekonomiska osäkerheten i Europa är exempel på anledningar som bidragit starkt till ökningen, säger Sofie Quant, Kommunikationschef, Svenska Petroleuminstitutet.

Som en reaktion på det stigande bensinpriset har försäljningen av dieselbilar det senaste året ökat explosionsartat, menar flera bilförsäljare i Uppsala.
– En ny bensinbil drar i snitt 0,8 liter per mil medan en ny dieselbil ligger på ungefär hälften. En dieselbil drar oftast mindre än 0,5 liter per mil, säger Christer Lind, försäljningschef för Volvo på Upplands motor.
Enligt honom är ungefär 85 procent av de bilar han säljer i dag dieselbilar. Statistik från Bil Sweden visar även den att försäljningen av dieselbilar i Uppsala län stadigt ökat. Under 2011 såldes mer än dubbelt så många dieseldrivna bilar som under 2006. Nybilspriset på dieseldrivna bilar är dock högre än på bensindrivna bilar. Enligt Magnus Lindström, försäljningschef på Hedin bil i Uppsala sparas de pengarna in med tiden.
– Kör man några mil jämnar det ju ut sig, säger han.

På Motormännen säger man dock att det krävs många körda mil innan ett köp av en dieselbil lönar sig jämför med en bensindriven bil.
– Det krävs att man kör runt 2 500 mil om året för att det ska jämna ut sig, säger Mikael Höög på Motormännens riksförbund.
En av de bidragande faktorerna är den högre beskattningen på dieselbilar. Diesel har en lägre energiskatt, därför har man valt att öka fordonsskatten på dieselbilar för att försöka kompensera.
– Gemene man märker ju inte den här skillnaden eftersom man oftast bara ser priset på själva drivmedlet. Vill man ha koll på skillnaden måste man kolla på själva energiskattedelen, säger Ulf Båsjö, rättslig expert på Skatteverket.

Artikelbild

| Edith Lilja tycker att bensinpriset är för högt.

Han påtalar också att man som konsument måste komma över ett visst antal mil per år för att en dieselbil ska löna sig ekonomiskt. Biltillverkarna arbetar i dag i hög grad med att försöka göra bilar så bränslesnåla som möjligt. En elbil är i dag det billigaste köralternativet sett till bränslekostnader, priset för själva bilen är dock mycket dyrare.
– En vanlig Svensson har inte råd med att lägga en halv miljon på en ny bil, säger Christer Lind på Upplands motor.
Ur både miljösynpunkt och för att spara pengar är en elbil ändå det bästa alternativet. Milkostnaden för en elbil kan komma ner till runt 2 kronor per mil. Bilförsäljare runt om i Uppsala säger dock att marknaden i hög grad fortfarande är under uppbyggnad men kommer utvecklas mycket under de kommande åren.

Etanol är det största alternativa bränslet i Sverige. Literpriset är relativt sett några kronor lägre än på bensin och diesel, dock drar etanolbilar i regel mer bränsle. Dessutom är den mer svårstartad i minusgrader vilket även det kan öka bränsleförbrukningen. När det gäller bilar som drivs av gas är bränslepriset lågt, men bilarna är dyra i inköp. För den som ska köpa en ny bil som är så bränslesnål som möjligt råder Motormännens riksförbund till att gå igenom samtliga modeller på marknaden.
– Se vad tillverkarna lovar när det gäller bränsleförbrukning. På så sätt får man ett ganska bra snitt för vilken typ av bil som egentligen är bränslesnålast, säger Mikael Höög på Motormännen.UNT frågar: Hur påverkar det höga bensinpriset dig?

 

Edith Lilja, 77 år, Uppsala:
Det är för jävligt med de här höga bensinpriserna. Jag är ju pensionär så jag är inte ute och åker bil hela dagarna men jag försöker verkligen tänka efter och planera mina turer när jag väl åker, det måste man. Det finns ju inget att tänka på när man tankar, det är bara att betala helt enkelt.
Lena Sjöquist, 32 år, Uppsala:

Det påverkar mig ganska mycket. Jag är student och pendlar 13 mil varje dag eftersom jag pluggar på polishögskolan i Solna. När priset är så högt blir det ju ganska mycket på årsbasis.
Åsa Lönnerholm, 42 år, Uppsala:
Det påverkar mig inte alls. Jag åker tåg till jobbet varje dag av praktiska skäl så jag åker superlite bil. Om jag skulle körde mer bil så skulle det absolut påverka mig.

Artikelbild

| Bensinpriserna har stigit. Enkät om vad bilister tycker. På bilden: Alf Lundgren.


Alf Longgren, 75 år, Uppsala:

Det är dyrt, det är det. Vi har precis bytt sommarställe till ett mycket närmre så jag åker inte så mycket bil länge. Dessutom bor jag mitt i stan och då har jag ju möjlighet att gå överallt.