Apotea, apoteket som bara finns på nätet, har inlett året med nya rekordsiffror. Försäljningen för både januari och februari har överstigit 100 miljoner kronor vilket inte skett tidigare, och den totala försäljningsökningen ligger på 60 procent jämfört med fjolåret.

– Det är första gången som försäljningen överstiger 100 Mkr under en enskild månad. Sammantaget sålde vi för 220 Mkr under årets två första månader, säger Pär Svärdson, vd för apotea.se, i ett pressmeddelande på onsdagen.

Framgången ger expansion och lokalbehoven växer i takt med den kraftigt växande e-handelsjätten. Just nu förbereds bygget för fullt i Morgongåva.

Utbyggnadsplanerna för företagsparken tog fart på allvar under andra halvan av fjolåret. I slutet av året beslutades om nybyggnation av en helt ny huskropp på cirka 100 gånger 300 meter vid korsningen Molnebovägen-Tjusarvägen i Morgongåva. Byggnationen omfattar cirka 30 000 kvadratmeter, vilket betyder en fördubbling av företagsparken samtidigt som Apotea får sex gånger större lokaler än vad företaget har i dag.

Sedan en tid tillbaka pågår schakt- och markarbeten på platsen där det under de närmaste veckorna också kommer att utföras sprängningsarbeten vid vissa tider.

– Markarbetena kommer att fortsätta cirka fyra veckor till innan det kan bli aktuellt med första spadtaget på själva bygget, förutsatt att vi får bygglovet klart, det ligger just nu för behandling hos kommunen, informerar Henrik Lindley, vd hos Morgongåva Företagspark AB.

Totalentreprenör för Apoteabygget är Logistic Contractor, som är en stor aktör när det gäller avancerade logistikbyggnationer.

– Mycket av det praktiska arbetet kommer att utföras av lokala underentreprenörer, markarbetet står för övrigt en Salbohedsfirma för, berättar Henrik Lindley.

Byggnaden beräknas stå helt klar under första kvartalet 2018 då Apotea kommer att flytta in med hela sin verksamhet.

Under 2016 skickades närmare 3,5 miljoner paket från Morgongåva, vilket är 1,5 miljoner fler än året innan. Under samma period nära på fördubblades antalet anställda till 285 personer, varav 60 är helgarbetande farmaceutstuderande.

Apotea ska även öppna en enhet för receptbelagda beställningar i Lidingö med ett 20-tal anställda.

heby@unt.se