Det var i samband med beredning av radiofarmaka som olyckan inträffade. När flaskan med vätskan skulle tas upp ur ett värmeblock exploderade den plötsligt.
Apotekaren som gjorde beredningen fick radioaktivt preparat över sin skyddsrock samt i ansiktet och ögat. Efter noggrann tvätt och sköljning gjorde sedan sjukhusfysiker mätningar över de områden på kroppen som kontaminerats. De kunde då konstatera att ingen radioaktivitet fanns kvar att spåra.