- Karin har pluggat ett år i Australien och på hennes skola hade de årsböcker som vi tyckte verkade superkul, det var så vi fick idén. IB-linjen på Katte har också en "yearbook" och vi tyckte att det var orättvist att det bara var de som hade en så vi bestämde oss för att skapa vår egen. En årsbok som främst skulle vara till för dem som går i trean men även alla andra elever och lärare, säger Hanna.

För det mesta har det varit kul, fast det ibland varit mycket jobb och ganska tidskrävande.
- Vi har alla lärt oss jättemycket av det här! Både rent tekniskt och hur man bemöter folk och ger ut information på ett bra sätt. Det har varit roligt att se hur hela arbetet växt fram och att det börjar bli något nu, säger Hanna.
De har varit väldigt beroende av andra för att kunna genomföra projektet och det svåraste har varit att få in allt material från alla inblandade. Men Hanna tycker att samarbetet mellan de fyra i gruppen har fungerat hur bra som helst, alla fyra har ett var sitt ansvarsområde i arbetet.

Både hon och de andra tre är glada att de blivit så positivt bemötta av alla som de pratat med.
Just nu jobbar de väldigt hårt, för snart är deras deadline.
- Vi hoppas att Katteboken kommer att bli en tradition på Katte och vi vill inspirera blivande treor att fortsätta med det här!