Susanna Lans, sportchef UNT, juryordförande

Stefan Jontell, ordf. Upplands idrottsförbund

Hanna Stjärne, chefredaktör UNT

Sten Johansson, ordf. Nordupplandsalliansen

Charlotte Skott, strateg Uppsala kommun

Gunilla Svärd, invald jurymedlem