19-åringen hade överklagat domen och yrkat på att han skulle frikännas i alla delar som hade med de ovan nämnda brotten att göra. Åklagaren överklagade också domen och yrkade på straffskärpning och på att 19-åringen skulle fällas för ytterligare två fall av övergrepp i rättssak.

Hovrättens nu avkunnade dom innebär att 19-åringen fälls för övergrepp i rättssak i ett av de två fall som åklagaren yrkat på, i övrigt fastställs tingsrättens dom vad gäller begångna brott. Straffpåföljden och längden på fängelsestraffet fastställs även detta av hovrätten, samt att den dömde 19-åringen ska förbli i häkte tills domen vinner laga kraft på grund av risk för fortsatt brottslighet.