Mellan klockan 06.00 och 14.00 är sträckan E18 österut från Enköping till Bålsta avstängd. Trafiken leds om via vägarna 55, 263 och Enköpingsvägen väg 545 vidare till Bålsta, meddelar Trafikverket.

Även på andra uppländska vägar kan det rulla militära fordon. Trafikverket påminner därför om en aktuell passus i trafikförordningen:

"Du får inte bryta eller på annat sätt hindra militärkolonn, kolonn av fordon som tillhör räddningstjänst, begravningsfölje, grupp av barn under ledares uppsikt eller annan procession".