Dagens brandstation som är av gammalt snitt ligger centralt i samhället vid siloanläggningen.

När de gäller den befintliga stationen finns flera problem, bland annat är den inte är anpassad för de krav som i dag ställs när det gäller arbetsmiljön och utrymmet för bilar och utrustning.

Både räddningstjänsten och samhällsbyggnadsförvaltningen har uttrett var en ny station skulle kunna placeras och kommit fram till att den grusyta som finns vid Fjärdhundrabadet är den mest lämpliga.

Artikelbild

| Ny granne. Badet i Fjärdhundra kan få en brandstation som granne.

Men innan någon station kan byggas krävs en detaljplaneändring som gör det möjligt att bygga en station vid badet. På torsdagen diskuterades frågan av politikerna i kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskottmöte. Samtliga politiska partier i utskottet var positivt inställda till att göra de ändringar som krävs i detaljplanen för att möjliggöra bygget.

Hos räddningstjänsten pågår sedan några år arbetet med att ersätta gamla och slitna stationer med nya. I våras invigdes en ny station i Veckholm. Steg nummer två är att riva brandstationerna i Örsundsbro och Fjärdhundra och ersätta dem med nya och mera ändamålsenliga lokaler.