De dagbarnvårdare som i dag arbetar inom kommunen arbetar med ett femtontal barn och deras familjer. Barnen erbjuds i omorganisationen att flytta in på Enögla och Fjärdhundra förskolor.

– Så långt det går kommer vi att flytta in som en sammanhållen grupp, med barn och personal, säger förskolechefen Frida Eketjäll.

Hon menar att den enda stora förändringen i scenariot blir de nya lokalerna.

– Annars menar vi att det fortsatt ska vara en sammanhållen verksamhet, säger hon.

Frida Eketjäll poängterar att avvecklingen av dagbarnvårdarna än så länge bara är ett förslag, och att det inte beslutas förrän senare i december.

Till föräldrarna som har barn inom verksamheten berättar hon att brev skickats ut med information om vad som kan hända.

Sammanlagt är det på de förskolor som Frida Eketjäll har hand om nio barn med familjer som berörs av den eventuella förändringen, som i så fall träder i kraft till hösten nästa år.

Beslut i frågan om dagbarnvårdarna inom förskolan kommer att tas den 13 december då skolnämnden har sitt nästa sammanträde.

– Det kommer ju finnas kvar möjligheter till att ha barnen hos dagbarnvårdare i kommunen, men då i privat regi, säger Frank Stoor, förvaltningschef på utbildningsförvaltningen på Enköpings kommun.

Han säger att dagbarnvårdare är något som det inte är lagstadgat att kommunen måste erbjuda, och att de därför väljer att spara ner på just det.