Byggstart är planerad till i början av nästa år om ansökan om bygglov går igenom vid miljö- och byggnadsnämndens möte på onsdag.

Det är Götenehus AB som står bakom bygglovsansökan för de 23 radhusen som blir de första med de nya adresserna på Bahcotomten där gatorna är döpta efter profiler och den verksamhet som under ett drygt sekel pågick i området.

Bil-Oskars gata och Gjutaregatan ska, enligt förslaget till miljö- och byggnadsnämnden, bli adresser för de två kvartersgatorna med radhus i olika färger.

Övriga gatunamn: Matilda Johanssons gata, Svarvaregatan, Målar-Pelles gata, Borrgubbens gata, Hilma Larssons gata, Filaregatan, Sliparegatan och Slipar-Lasses gata.

På kommunens kart- och GIS-avdelning har man varit i kontakt med släktingar till en del av förebilderna till namngivningen och ett par gatunamn har också ändrats sedan den första kartillustrationen togs fram 2013.

Detaljplanen för tomten där det nya bostadsområdet ska växa fram fastställdes redan på hösten för tre år sedan.

Tanken är en blandad bebyggelse med såväl radhus som flerfamiljshus.

De nu aktuella radhusen är planerade med fem rum och kök fördelade på cirka 130 kvadratmeter, en förrådsdel i lägenheten samt totalt tolv "komplementbyggnader" där varje lägenhet har ett förråd. Husen är något större än närliggande radhusen på Bahcovägen i det intilliggande område som byggdes under tidigt 90-tal. Enligt handlingarna ska sammanlagt 37 parkeringsplatser finnas i anslutning till husen.