– Upplevelseförvaltningens har i uppdrag att utreda frågan, säger Nystart Enköpings kommunalråd Anders Wikman.

I uppdraget som tjänstemännen fått sägs bland annat att en eventuell placering på Stattomten ska utredas, samt vilka verksamhetsfördelar som kan uppnås om kulturhuset byggs på annan plats än på Statt-tomten. Den utredningen ska vara klar i oktober i år.

– Vi väntar med att säga någonting om eventuella placeringar av ett kulturhus till dess utredningen är klar, säger Anders Wikman.

Oppositionspartiers gruppledare i kommunfullmäktige samt den politiska vilden Kristina Einarsdotter vet dock vad de tycker. Samtliga säger av ekonomiska och praktiska skäl nej till ett kulturhus på Statt-tomten. Genomgående för oppostionen är att de vill se ett framtida kulturhus på Statt-tomten.

När oppositionens nej till ett kulturhus på Statt-tomten kommer på tal säger Anders Wikman:

– Jag kan tycka att man gör det lite för lätt för sig om man slår fast att man vill ha ett kulturhus på Joar-tomten utan att egentligen säga vad det ska innehålla och vad det får kosta.

Wikman menar också att oppositionen pratar om två olika saker när det gäller Joar-Blå-huset. Den ena frågan handlar om att man vill bygga ett kulturhus där och den andra om att man vill bevara huset på grund av dess arkitektoniska särart.

– Det är viktigt att skilja på vad som är ett framtida kulturhus och vad som är en unik byggnad med ett bevarandevärde, säger Anders Wikman.