Syftet med Aurora 17 är att stärka det nationella försvaret och öka den samlade förmågan att möta ett angrepp mot Sverige. Under övningen kommer den militära närvaron att vara märkbar, även nattetid. I övningsterrängen kommer cirka 5000 soldater och 2500 fordon att röra sig, vilket kan medföra begränsningar för allmänheten, främst i trafiken. Men det är först mellan den 18-28 september som övningen kommer att märkas för boende i och utanför Enköping. Med anledning av övningens storlek och inverkan på bland annat trafik och mark bjöd Försvarsmakten under måndagskvällen in till informationsträff på Kompassen och ett femtiotal nyfikna och oroliga åhörare lyssnade till bland annat Patrick Ericzon som är mark och miljöofficer i Försvarsmakten.

- Många som bor i närheten av övningen är oroliga för sina djur och har hört av sig och undrat hur de ska göra. Nu har vi ett informationsmöte där vi kan lugna de som är oroliga och informera om hur och var övningen kommer att ske.

Vad råder du oroliga djurägare att göra med sina djur?

- Det kan förekomma skottlossning, var beredda på det, men den ska i största möjliga utsträckning ske på militärt område och skjutbanor, sedan avger ju alla stora fordon som stridsvagnar och liknande vibrationer och gnissel som kan göra djuren oroliga. Vet man med sig att ens djur är känsliga för smällare och liknande på nyårsafton så ska man låsa in sina djur, det tycker jag absolut. Men det är trots allt djurägarna som har ansvar för sina djur.

På måndag nästa vecka koncentreras militärövningen kring Enköping med omnejd då cirka 2500 militära fordon och 5000 soldater visar sin närvaro. Det kommer i allra största grad påverka trafiken och Patrick Ericzon höjer ett varningens finger till dem som pendlar till jobb eller på annat sätt kommer att vistas i trafiken under veckan som övningen pågår.

- Ha framförhållning, åk i tid det värsta som kan hända är att ni kommer en halvtimme tidigare till jobbet. Ha alltid ögonkontakt med föraren i de militära fordon ni möter på småvägarna. Räkna med att det kommer att vara militär närvaro på samtliga vägar i området runt Enköping. Fredagen den 22:a kommer E18 öster ut mot Stockholm ha begränsad framkomlighet då stora militära fordon kommer att transporteras, ta gärna kollektiva färdmedel i så stor utsträckning som möjligt.