Taimi Johansson, välkänd musikprofil och orkesterledare i Enköping, har stått i omkring fem år i Enköpings Hyresbostäders kö som sedan drygt ett år sköts av Uppsala Bostadsförmedling.

Sonen Tomas Johansson sköter letandet efter lägenheter på Uppsala Bostadsförmedlings hemsida för Taimis räkning. Han visar historik på surfplattan över många erbjudanden om lägenheter som Taimi har sökt, men där andra har placerat sig före henne i kön och fått hyreskontrakten.

Det kändes nära för några månader sedan, då hon stod tvåa i kön till en lägenhet på Ljunggården. Men den som stod före nappade och fick lägenhetskontraktet. Taimi och Tomas tycker nästan att det känns hopplöst att få tag på en seniorlägenhet.

Artikelbild

| Kö. Andra står hela tiden före i kön till lägenheterna.

– Det är ett underligt kösystem, säger Taimi.

– Det största problemet är att andra får tillgodogöra sig sin tid i kön före 65 års ålder. Man borde inte få ställa sig i kö för seniorboende förrän man är 65 år, säger Tomas.

Mor och son Johansson tycker att det skulle vara en egen kö till seniorboende, inte som idag då det är en enda kö för alla hos Uppsala Bostadsförmedling, som förmedlar lägenheter åt 18 hyresvärdar i Uppsala med omnejd. Vem som helst som är över 16 år och betalar köavgiften för stå i den gemensamma bostadskön.

– Det är inget fel på lägenheten som jag bor i, men det är ett lite tråkigt område. Vänner finns det massor av på Ljunggården och på Kryddgården för att där har jag spelat i alla år, säger Taimi.

Hon har en utsliten höft och får ont när hon går. Därför kan hon endast komma iväg från lägenheten med färdtjänst eller när sonen skjutsar henne.

– Jag söker lägenheter hela tiden, säger Tomas.

– Jag tycker att det skulle vara skönt att få flytta till Ljunggården eller Kryddgården på ett sätt. Då slipper jag laga mat och kan gå ut och äta. Sedan känner jag en massa människor som jag kan umgås med där, säger Taimi.

Det andra alternativet för många äldre, omvårdnadsboende, är inte alls aktuellt för Taimi. Hon är helt enkelt för frisk och har ingen hemtjänst. Sonen hjälper henne att handla och med annat.

– Jag städar själv ännu så länge för att jag ska ha motion, berättar 91-åriga Taimi Johansson.

Uppsala Bostadsförmedling uppger att kötiderna till EHB:s seniorlägenheter under 2017 har varit mellan 1 och 23 år beroende på antal rum och område. 2015 var den genomsnittliga kötiden för tvåor på Kryddgården tio år och på Ljunggården nio och ett halvt år.

"Genom en gemensam kö har bostadssökande tillgång till större utbud och därav effektivare rörlighet på hyresrättsmarknaden. Den genomsnittliga kötiden skulle kanske vara kortare med en separat seniorkö men vi tror att intresset och konkurrensen skulle fortfarande vara hög. Därför ser vi inte att en separat seniorkö kommer att bidra till en kortare kötid", meddelar Uppsala Bostadsförmedling.