Hyresgästen har under en lång tid påtalat ett antal brister i sin bostad, rapporterar Hyresgästföreningen Aros-Gävle i ett pressmeddelande. Värst är problemen i duschutrymmet och på toaletten. Golvet lutar, toalettstolen är lös och lutar, golvbjälk har vittrat sönder och våtspärr saknas.

I fjol förlikades hyresgästen och fastighetsägaren efter en segdragen tvist som också nådde hyresnämnden. Men hyresvärden fullföljde inte sina åtaganden i förlikningen. Därför har hyresgästen nu vänt sig till hyresnämnden med en ny ansökan om åtgärdsföreläggande. Hyresgästen vill att ett eventuellt beslut kombineras med ett vite om 50 000 kronor.

– Bristerna är så omfattande att de utgör ett hinder i boendet. Det skulle vara mycket förvånande om hyresnämnden inte ålägger hyresvärden att åtgärda bristerna, säger Håkan Forsman på Hyresgästföreningen i pressmeddelandet.