Den 20 april beslutade politikerna i tekniska nämnden att utreda om ett nytt kommunhus skulle kunna placeras på Joar Blå-tomten. Några dagar senare, i samband med en medborgardialog om Statt-tomten ska kommunalrådet Anders Wikman (NE) ha sagt att facebookgruppen ”Kulturhus Joar Blå” ska få resurser för att ta fram ett förslag till kulturhus på Joar Blå-tomten.

– Vi tycker att det är konstigt att kommunen ska utreda en placering på Joar Blå-tomten samtidigt som man lovar oss resurser till en kulturhusutredning, säger Mats Alvemark, talesperson för facebookgruppen.

Anders Wikman konstaterar å sin sida att det är bra att frågan utreds ordentligt eftersom inga beslut ännu är fattade när det när det gäller Joar Blå-tomten.

– Vi vill alla öppna upp Joar Blå för allmänheten med närheten till Drömparken genom en ekonomiskt hållbar lösning. I förhållande till det finns ingen motsättning att kommunen behöver utreda morgondagens kommunhus. Den utredningen behöver göras oavsett var det placeras någonstans.

Vidare säger Wikman:

– Precis som alla andra medborgare ska den här gruppen få full insyn och tillgång till alla kommunala handlingar som rör allt tidigare arbete med att utreda olika verksamheter på Joar Blå-tomten för att de ska kunna göra ett så bra arbete som möjligt.

Från Facebookgruppen ”Kulturhus Joar Blå” betonar man att kommunen lovat att ställa upp med de resurser som behövs för att de ska kunna ta fram ett förslag till kulturhus på Joar Blå-tomten.

Mats Alvemark berättar att gruppen haft ett möte där kommundirektören Peter Lund och projekteringschefen Rickard Westlöf deltagit.

– Vi har nu också bildat en arbetsgrupp där personer från vår grupp deltar liksom personer från kommunen och en arkitektfirma, redogör Mats Alvemark.

Peter Lund konstaterar att de träffat gruppen och att ytterligare två träffar finns inplanerade, men det finns inget formellt beslut från kommunens sida att ingå i en arbetsgrupp för att ta fram ett förslag på ett nytt kulturhus.

– Det är en självklarhet att vi lämnar ut alla de handlingar som rör ett kulturhus på Joar Blå-tomten liksom att vi finns tillgängliga och svarar på frågor när någon vill det, säger Peter Lund.

Kommer några ekonomiska medel för utredningsinsatser att betalas ut till den här gruppen?

– Kommunen har inga pengar avsatta för någonting sådant, säger kommunalrådet Anders Wikman.