I sin kulturkrönika den 10 januari ger Kristina Lindquist en felaktig beskrivning av juristorganisationen Scandinavian Human Rights Lawyers (SHRL). SHRL är en skandinavisk juristorganisation som arbetar med att främja mänskliga rättigheter. Organisationen är medlem i EU:s plattform för mänskliga rättigheter och arbetar utifrån internationella konventioner, främst Europakonventionen.

SHRL representerar barnmorskan Ellinor Grimmark i det pågående målet vid Jönköpings tingsrätt om samvetsfrihet. Samvetsfrihet är en grundläggande mänsklig rättighet enligt Europakonventionens artikel 9 som stadgar att: ”envar har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet.” Europarådet har slagit fast att samvetsfrihet för vårdpersonal gäller vid ingrepp som avslutar mänskligt liv, i dess början eller slutskede, dvs. abort och dödshjälp.

Vårdpersonal har enligt förarbetena till abortlagen samvetsfrihet. Denna frihet var en förutsättning för lagen. Samvetsfrihet innebär därför inte att abortlagen inskränks – som Lindquist vill påskina – utan att den tillämpas på avsett sätt. Detta innebär att två rättigheter existerar sida vid sida. Lindquist förespråkar en utvidgad abortturism, där svenska skattebetalare skall betala för ännu fler utländska kvinnors aborter i Sverige. Eftersom Sverige har Europas mest liberala abortlagstiftning handlar det i de flesta fall om mycket sena aborter, vilket innebär en stor påfrestning för vårdpersonalen.

Fil. dr. Eli Göndör skrev nyligen i en debattartikel (Expressen 30/12) att samvetsfrihet borde vara en liberal hjärtefråga. Norske professorn Eivind Meland skrev på SvD Brännpunkt (21/11) ”I Norge, liksom i de flesta europeiska länder med fri abort, finns laglig rätt för gynekologer, barnmorskor och operationssjuksköterskor att av samvetsskäl slippa medverka vid aborter. Rätten till abort har tillämpats parallellt med rätten till samvetsfrihet, precis som det bör vara i en liberal demokrati som bekänner de humanistiska värdena”.

UNT:s nya kulturchef har satt en tydlig prägel på tidningens kultursidor genom att ange samma tongångar som från sin tid som chefredaktör för lobbyorganisationen RFSU:s tidskrift Ottar. UNT kommenterade nyligen ”tillsättandet av en så pass ”radikal” kulturchef” som Lindquist på ledarbloggen: ”Kultursidan ska stå för värden som demokrati, mänskliga rättigheter, tolerans och förnuftstro” ("Brett förankrad rekrytering på UNT", 16/1, red. anm.). Det återstår för Lindquist att visa att dessa värden respekteras på UNT:s kultursida.

Ruth Nordström, ordförande SHRL Rebecca Ahlstrand, jurist SHRL Reinhold Fahlbeck, juristprofessor, expert på religions- och samvetsfrihet enligt Europakonventionen, hedersledamot SHRL

 

 

Kristina Lindquist svarar:

Det är förståeligt att Ruth Nordström med flera inte vill kalla SHRL för en antiabortorganisation; det är sällan framgångsrikt att skylta med sådant. Detta hindrar dock inte att SHRL tillhör de ledande aktörerna i det svenska abortmotståndet, och har tydliga kopplingar till organisationer som inte döljer sitt uppsåt på samma sätt (även om det föraktfulla begreppet ”abortturism” är tydligt nog).

I den till SHRL hörande ”Committee Board” sitter förutom Nordström själv (vd för antiabortorganisationen Provita, haft uppdrag för Ja till livet) också Stefan Swärd (ordförande i Ja till livet), Tomas Seidal (f d ordförande i Ja till livet) och Tuve Skånberg (KD), som länge drivit en abortfientlig politik.

SHRL är den drivande kraften i arbetet med att införa vårdvägran i Sverige, vilket är ett modernt sätt att angripa aborträtten - något som fått svåra konsekvenser för kvinnor i till exempel Italien. Landet kritiserades också 2014 av Europarådet för att läkares vägran att utföra aborter inskränker rätten till vård. Den samvetsfrihet som stipuleras i Europakonventionen begränsas som bekant med hänsyn till ”hälsa eller moral eller till skydd för andra människors fri- och rättigheter”, vilket juristen Nordström med flera rimligen känner till.

Att en kulturchef sätter sin prägel på sidorna är självklart, även om en krönika om litterära graviditeter knappast innebär någon radikal kursändring. Vad gäller frågan om vilka värden jag respekterar så kan jag bara beklaga att debattörerna sänker sig till den typen av grova påhopp. Som väl är kan UNT:s läsare själva bedöma sanningshalten i påståendet.