Kommunen slutar nu att klippa gräset på de allmänna grönområdena. Orsaken är att man inte vill riskera att gräset torkar ut ytterligare. Även bevattningen begränsas framöver. Kommunens gräsmattor kommer inte bevattnas alls, utan endast nyplanterade träd och buskar.

Samtidigt påbörjar Hebys nya utegrupp sitt arbete med att stötta kommunens trädgårdsmästare med att ta hand om kommunens grönytor. Utegruppen ingår i daglig verksamhet.

Det råder även ett totalt eldningsförbud i Heby kommun sedan månadsskiftet. Förbudet gäller all form av eldning i skog och mark, inklusive grillning vid fasta eldningsplatser i skog och mark. Den som vill elda på sin egen tomt gör det på eget ansvar.