1200 medborgare från Heby kommun får i dagarna brev från Statistiska Centralbyrån där de ges möjlighet att tycka till om hur det är att leva och bo i Heby kommun. Enkäten ingår i SCB:s årliga undersökning där slumpmässigt utvalda från hela landet uppmanas ge sin syn på sina kommuner. Kommunalråd Marie Wilén (C) hoppas att så många som möjligt svarar på enkäten.

– Vi kommer att använda svaren till att tillsammans göra Heby kommun ännu bättre för oss som bor, arbetar och verkar här. Stort tack till alla som deltar! kommenterar hon på kommunens hemsida.