Varför är miljödepartementet negativt inställt till myggbekämpning med VectoBac G? Varför hänvisas till alternativa bekämpningsmetoder när dessa inte räcker? Varför ger regeringen inte några klara besked i myggfrågan? Frågor som dessa luftades när riksdagsman Mikael Oscarsson (KD), Jan Lundström, verksamhetsledare hos Biologisk Myggkontroll, samt Ingrid Bergman och Gerhard Winroth från Föreningen för myggbekämpning träffades i Österfärnebo på fredagen.

– Min bild av situationen är att vi har ett miljödepartement som tar beslut grundade på känslor. Metoden har använts sedan 70-talet utan några påvisade skadliga effekter på miljön, säger Jan Lundström som syftar på det motstånd som han möter till myggbekämpning med det biologiska medlet VactoBac G.

Kvartetten reagerar både på det minskade statliga stödet till myggbekämpning, miljödepartementets hänvisning till alternativa bekämpningsmetoder samt bristen på långsiktighet.

Artikelbild

| Fokus på mygg. Kvartetten (från vänster) Gerhard Winroth, Föreningen för myggbekämpning, Jan Lundström, verksamhetsledare hos Biologisk Myggkontroll, Mikael Oscarsson (KD), riksdagsman, och Ingrid Bergman, ordförande hos Föreningen för myggbekämpning, diskuterade myggfrågan i Österfärnebo på fredagen.

– Alternativa metoder, som slåtter och betande kor, reducerar myggförekomsten med 35-70 procent medan motsvarande siffror för VectoBac G är 95-99 procent, informerar Jan Lundström.

Gerhard Winroth är kritisk till de beslutande rikspolitikernas handlande i myggfrågan.

– De är okunniga – och ointresserade, säger han och får medhåll från Ingrid Bergman.

– Senaste årens myggbekämpning har skapat positivism i bygden igen, campingen blomstrar och folk börjar köpa hus igen. När staten minskar det ekonomiska stödet blir vi ortsbor självklart oroliga, säger hon.

Artikelbild

| Med mygg i centrum. Följande kvartett träffades på fredagen i Österfärnebo för att diskutera myggfrågan. Från vänster: Gerhard Winroth och Ingrid Bergman, från Föreningen för myggbekämpning, Jan Lundström, verksamhetsledare hos Biologisk Myggkontroll samt Mikael Oscarsson (KD), riksdagsman.

Jan Lundström ger till viss del lugnade besked när han upplyser om att sparade pengar från fjolåret troligen säkrar årets myggbekämpning.

– Men inför nästa år vet vi däremot ingenting, säger han.

Mikael Oscarsson efterlyser tydliga besked från regeringen och en långsiktig organisation kring myggbekämpningen.

– Jag vill se avsättning av pengar och fleråriga tillstånd samt att myggbekämpningsteamet får ägna tid åt myggen i stället för åt onödigt pappersarbete och tillståndsansökningar, säger han.

Jan Lundström arbetar i ett uppmärksammat internationellt projekt som går ut på att begränsa myggen genom utsättning av sterila mygghannar, den så kallade SIT-metoden. Men han upplever inget större intresse från svenska myndigheter.

– Intresset är svalt - vid ett möte med miljödepartementet där SIT-metoden diskuterades fick jag plötsligt frågan: Du tycker inte om kossor, va? Vad svarar man på det? säger Jan Lundström med ett snett leende.