Mötet i kommunhuset i Heby, där kommunens näringslivsstrateg Ann-Mari Sundgren var värd, lockade sammanlagt tolv privata fastighetsägare från hela kommunen.

– Bland annat presenterades det verktyg som kommunen erbjuder på sin hemsida, Lokalguiden, där fastighetsägare kostnadsfritt kan lägga upp lediga lokaler och mark så de blir synliga för spekulanter. Vi pratade också mark- och fastighetsägarfrågor generellt, berättar Ann-Mari Sundgren.

Hur gick diskussionerna?

– Flera av fastighetsägarna visste inte om verktyget Lokalguiden, och två av deltagarna på mötet skulle direkt lägga ut sina objekt där. Vi diskuterade också vikten av att hyra ut lokaler som står tomma och att utnyttja ledig mark, det ger både egna intäkter och möjlighet till expansion och nyetableringar i vår kommun.

Finns det lediga lokaler kommunen?

– Hälften av fastighetsägarna hade lediga lokaler som passar för bland annat tillverkning och industri, lager och kontor.

Blir det någon fortsättning?

– Min förhoppning är att detta ska utvecklas till ett nätverk för fortsatt informationsutbyte och där fastighetsägare exempelvis kan stötta och marknadsföra varandra.