Den har i närmare ett hundra år tillhört släkten Söderhielm i tre generationer. Dessförinnan ägdes bruket under en period av tyska finansiella intressen som där hade kontor för det järn- och stålverk man byggde i Morgongåva, men som på grund av en internationell lågkonjunktur aldrig kom till mer än provdrift.

Säljare är Wilhelm Söderhielm. Han vill inte kommentera sakläget. Inte heller mäklarföretaget Areal Stockholm, som har uppdraget att hitta en köpare, vill kommentera försäljningsprocessen.

Herrgårdsbyggnaden uppfördes i början på 1800-talet, det vill säga under den tid då järnindustrin medförde en stark ekonomisk tillväxt i Sverige. I närmiljön finns ett antal mindre bostadshus, till exempel den så kallade Operan, Trädgårdsmästarbostaden samt Jaktslottet.

I direkt anslutning till Operan, på andra sidan ån, finns ruiner i slaggsten från järnhanteringen samt rester efter tjärframställning. Jaktslottet uppfördes år 1874 i tysk korsvirkesteknik som tjänstemannabostad under brukets tyska epok.

I närheten av herrgården finns också ett antal olika ekonomibyggnader, exempelvis maskinhall, såg och smedja. Åkermarken omfattar 98,5 hektar och är huvudsakligen koncentrerad till två stora skiften kring herrgården.