Det rör sig om två lån på sammanlagt 4 370 000 kronor till investeringarna i Arena Tegelvallen.

Dessutom innebär förslaget att kommunen löser föreningens skuld till skattebetalarna för en tidigare låneamortering på 124 000 kronor. Genomförs förslaget, vilket är sannolikt, upphör borgensavtalet att gälla och i stället tecknas ett så kallat företagshypotek på fordransbeloppet, total 4 494 000 kronor, vilket ger kommunen förtursrätt på föreningens tillgångar vid en konkurs.

Samtidigt ökar kommunens kostnader för amorteringar och räntor med cirka en halv miljon kronor om året. När löparbanorna var anlagda i höstas aviserade Konstgräsföreningen att man saknade medel att betala decemberamorteringen. Då hade kommunens tidigare borgen utökats med ytterligare 800 000 kronor.
– Vi förlorade intäkter från sju föreningar i Sala som tidigare använt Arena Tegelvallen och från skolorna i Heby kommun på 150 000 kronor respektive 90 000 kronor per år. Jag vill inte blanda in politik i den här frågan, jag ser den som en affärsmässig uppgörelse mellan oss och kommunen, säger Konstgräsföreningens ordförande Håkan Collin (S).

I det nya avtal som skall ingås mellan parterna tillhandahåller kommunen mark till Konstgräsföreningens verksamhet under 20 år på lägst 225 000 kronor per år, som uppräknas med kommunens interna kalkylränta på fem procent per år. Konstgräsföreningen blir fortsatt ägare av anläggningen. Kommunstyrelsen har tidigare anfört att en konkurs för Konstgräsföreningen skulle innebära att kommunen också tvingas ta över driften av Arena Tegelvallen, något som i dag utförs på ideell basis.

Störste delägaren i Konstgräsföreningen är Heby AIF, som också är den störste brukaren av anläggningen. Nyligen begärde HAIF att det ekonomiska bidraget från kommunen skulle öka och i framtiden indexreglerades. Frågan är om det hade varit mera rakryggat om kommunen från början svarat för investeringarna, vilket i praktiken blir resultatet av den lösning som nu läggs fram fast via en omväg. Nästa fråga: Kommer fler föreningskrav på kommunal borgen för lokala oumbärliga investeringar?

Håkan Collin, som också är ledamot i kommunfullmäktige, säger:
– Vårt ursprungliga förslag var att vi skulle låna av kommunen till investeringen alternativt att kommunen skulle delfinansiera anläggningen, men det gick inte att få igenom hösten 2008 av politiska orsaker.