Det är näringslivsenheten vid Heby kommun och Almi Företagspartner i Uppsala som tillsammans inbjuder till en första informationsträff på tisdagskvällen om Starta eget-kompassen, som är en kurs i nyföretagande.

– Jag har jobbat med konceptet under mina år vid Håbo kommun, och kursen vänder sig både till den som funderar på att starta eget företag och till den som är nystartad företagare. Vi välkomnar alla branscher, berättar Ann-Mari Sundgren, näringslivsstrateg vid Heby kommun.

Kursen innefattar sammanlagt sex träffar under lika många veckor, där huvudsyftet är att ge deltagarna verktygen som ska hjälpa dem i nyföretagandet.

– Kursen ger både information om vilket stöd och vilken hjälp det finns att få för företagare och ger grundläggande utbildning inom bland annat marknadsföring, budgetering och i kontakter med myndigheter. Dessutom syftar kursen till att skapa lokala nätverk genom att deltagarna lär känna varandra, fortsätter Ann-Mari Sundgren.

I nuläget är sex personer anmälda till kursen, men Ann-Mari Sundgren hoppas på drygt det dubbla antalet deltagare när utbildningen kommer i gång.

– Gruppens företagsidéer och behov kommer också att forma en del av kursinnehållet och valet av inbjudna gäster under kursens gång, säger hon.

Den första informationsträffen sker i kommunhuset i Heby kl 17.30 på tisdagskvällen.