Irriterade blickar, syrliga kommentarer och en del sura miner förekom hos miljöminister Karolina Skog (MP) under torsdagens riksdagsdebatt om myggbekämpning kring Nedre Dalälven. Mikael Oscarsson (KD), som begärt debatten, ställde bland annat frågor om regeringens inställning till den så kallade SIT-metoden som går ut på inplantering av sterila mygghannar.

– Jag tycker att Oscarssons sätt att hantera olika människors tid inte är speciellt respektfull, sade miljöministern bland annat och syftade på en tidigare debatt 30 maj i samma fråga, då Mikael Oscarsson inte hade möjlighet att delta.

Karolina Skog sköt över ansvaret för myggbekämpningen, liksom förslag på alternativa metoder, till regionala instanser.

Artikelbild

| Riksdagsledamot Mikael Oscarsson (KD).

– Ansvaret för myggbekämpningsfrågor ligger huvudsakligen hos länsstyrelserna och Naturvårdsverket, eftersom det är där kunskapen finns, sade miljöministern som beskrev diskussionerna kring alternativa metoder som "rundgång".

Mikael Oscarsson kontrade med att begära klara besked varför regeringen inte reagerar på återkommande förslag om SIT-metoden som alternativ, och rekommenderade dessutom miljöministern att besöka medborgarna i myggutsatta områden.

– Den riktiga rundgången står regeringen för som efterfrågar alternativa metoder, men när man får svar på det, inte tar till sig det, sade han.

Jan Lundström, verksamhetsledare för Biologisk Myggkontroll, ställer sig frågande till en del del i debatten, bland annat till ansvarsfrågan.

– Miljöministern har helt fel, staten har ett delat ansvar. Dessutom vet inte jag vilken kunskap hon åberopar, jag har inte sett den någonstans i landet förutom i vårt kontor i Uppsala, säger Jan Lundström som de senaste två åren åberopat SIT-metoden som bekämpningsalternativ.

Jan Lundström reagerar dessutom starkt över Karolina Skogs uppträdande under debatten.

– Hon hade en dålig ton, hon suckade, stönade och gav arga blickar. Min egen tolkning är nonchalans och bristande kunskap i ämnet, kanske hade hon också en riktigt dålig dag, säger Jan Lundström, som tycker att miljöministern borde ha förståelse för att småbarnsföräldern Mikael Oscarsson, som för en tid sedan miste sin fru i sjukdom, hade svårt att delta i den förra riksdagsdebatten som hölls vid 22.30-tiden på kvällen.

– Jag har lyssnat på många debatter i ämnet, men aldrig tidigare upplevt ett så otrevligt bemötande, säger Jan Lundström.