Integrationsprojektet, där nyanlända i Heby kommun uppmuntras till – och får lära sig - hur det går till att driva företag i Sverige, har pågått sedan i våras och drivs av organisationen Företagarna.

– Modellen utarbetades i fjol i Västmanland och fick stöd av Tillväxtverket. I Uppsala län är Heby, där kommunen stöttar oss ekonomiskt, först ut, berättar Ove Jansson från Företagarna när UNT hälsar på i Heby församlingshem där tretton män och kvinnor med invandrarbakgrund regelbundet träffas för utbildning, inspiration och utbildning i företagsamhet.

– Vissa hade redan idéer med sig hit, exempelvis sånt som de arbetat med i sina hemländer, medan andra har fått fundera över affärsidéer, som vi tillsammans och i smågrupper arbetat med, förklarar kursledaren Arne Olofsson.

Artikelbild

| Blivande egna företagare? Mari Issa och Nader Bastouri, båda flyktingar från Syrien, drömmer båda om en framtid som egna företagare i Sverige.

Mari Issa, som arbetade som idrottslärare innan hon flydde från Syrien, hoppas i framtiden kunna driva ett kafé eller en restaurang.

– Helst skulle jag vilja öppna en servering i Heby, men jag kan också tänka mig att göra det i exempelvis Uppsala, säger Mari Issa som upptäckt att eget företagande är mer komplicerat i Sverige än i Syrien.

– I mitt hemland var det inte lika mycket regler att hålla sig till och tänka på, men på den här kursen får vi bra utbildning i sånt, säger hon.

Landsmannen Nader Bastouri, som jobbade i drivmedels- och verkstadsbranschen innan han flydde från Aleppo, drömmer om att i framtiden öppna en bilskrot och verkstad i Heby eller Sala kommun.

Artikelbild

| Stor entusiasm. Entusiasmen är stor bland deltagarna i projektet Nyanlänt Företagande (NF), där tretton nyanlända från Heby kommun utbildas i med sikte att arbeta fram hållbara företagsidéer.

– Jag har upptäckt att det inte finns någon sån verksamhet här, och jag tror verkligen på min affärsidé, säger han.

Även han är nöjd med kursen.

Artikelbild

| Nyanlänt Företagande. Mari Issa och Nader Bastouri, flyktingar från Syrien, ingår i gruppen på sammanlagt tretton nyanlända i Heby kommun som sedan i våras utbildas i företagsamhet genom projektet Nyanlänt Företagande (NF).

– Jag lär mig mycket, bland annat om lagar och om hur det går till i kontakter med bank och myndigheter, säger Nader Bastouri som hoppas kunna göra allvar av sina företagsplaner om maximalt ett år.

Framåt senhösten ska så många affärsplaner som möjligt vara genomarbetade och färdiga att gå vidare med till individuell rådgivning och finansiering.

– Här finns idéer och här finns det viljor, och målsättningen med projektet är att det ska resultera i företag och arbetstillfällen, säger Ove Jansson.

Nästa kommun i länet att haka på Nyanlänt Företagande (NF) är Enköping, där projektet, enligt planen, dras i gång i september.