För ett år sedan lade regeringen fram sin infrastrukturproposition med en ekonomisk ram på 622,5 miljarder kronor för satsningar på framförallt järnväg och väg 2018-2029.

Nu lägger Trafikverket fram detaljerna om vilka satsningar myndigheten vill göra i den nya transportplanen.

Flera järnvägssatsningar

Höghastighetsbanans planerade sträckningar Ostlänken mellan Järna och Linköping samt Hässleholm-Lund, ska startas under den här perioden, enligt Lena Erixon. Efter det vill Trafikverket satsa på sträckan Linköping-Tranås/Aneby och Göteborg-Borås.

Den lägre maxfarten innebär att bygget blir betydligt billigare än i de ursprungliga planerna, oklart hur mycket. Men den första delen, Ostlänken, beräknas bli tio miljarder kronor billigare.

HG Wessberg från Sverigeförhandlingen är nöjd med att Trafikverket föreslår nya banor på de sträckningar han har diskuterat med kommunerna. Men han ser också stora problem.

Norrbotniabanan

Trafikverket föreslår också i sin nationella plan för transportsystemet att det byggs en ny kustnära järnväg mellan Umeå och Skellefteå (Norrbotniabanan), med mötesseparering på flera sträckor.

Även sträckan Uppsala-Stockholm får fyrspår - något som väntas kunna skapa minst 50 000 bostäder kring sträckan.

De pengar Trafikverket fått av regeringen räcker inte att upprätthålla kvaliteten i hela landet.

Åtgärder föreslås också på E4 och E10 i regionen, enligt ett pressmeddelande.

Plan 2018

Sedan tidigare är det känt att av de 622,5 miljarderna kronorna ska 333,5 miljarder användas till att utveckla transportsystemet. Resten går till underhåll, drift och reinvesteringar av järnväg och väg. Den ekonomiska ramen innebar en ökning med drygt 100 miljarder jämfört med nuvarande transportplan som sträcker sig till 2025.

Lena Erixon lyfter också fram ny teknik där Trafikverket vill stimulera projekt med självkörande bilar och elektrifiering av vägnätet.

Tomas Eneroth lyfter särskilt fram att han är nöjd med att Trafikverket lyft in bostadsfrågan i planerna.

Regeringen kommer att fastställa en plan under våren 2018, enligt infrastrukturminister Tomas Eneroth som deltar vid presskonferensen. Dessförinnan kommer transportplanen att skickas ut på remiss.