Det var efter uppgifter från allmänheten som tjänstemän från Knivsta kommun och länsstyrelsen gjorde en inspektion på tomten som ligger utmed Mälaren. Där konstaterades att fastighetsägaren låtit utföra arbeten som han inte har bygglov för.
– Kommunens anmälan gäller att fastighetsägaren har brutit mot bestämmelserna för strandskydd. Han hade inte sökt strandskyddsdispens för att göra en stor plan yta av singel och sprängsten, där det tidigare var vatten, säger Peter Sydstrand, miljö- och hälsoskyddsinspektör på Knivsta kommun.

Fastighetsägaren har svarat att ytan är till för att få plats med containrar, betongbilar och annat som behövs på tomten för att kunna uppföra en villa som han har fått bygglov till.
– Men det är förbjudet att ändra strandlinjen om man inte har sökt strandskyddsdispens och även om fastighetsägaren hade sökt dispens så hade den inte beviljats i det här fallet. Allemansrätten går före och stränderna ska kännas tillgängliga för allmänheten, säger Peter Sydstrand.

Bakgrunden till strandskyddsreglerna är just att privatpersoner inte ska kunna begränsa allmänhetens tillgång till stränderna. Reglerna skyddar också flora och fauna. I vanliga fall råder förbud mot att bygga närmare än hundra meter från stranden och hundra meter ut i vattnet. I vissa fall gäller ett strandskydd på 300 meter.
Vid den aktuella tomten misstänks utfyllnaden i vattnet beröra både allmänhetens tillgång till stranden och utgöra ett hot mot växter och djur.
– Det här är en miljö som försvunnit och som förmodligen tar väldigt lång tid att återställa igen. Bland annat fanns flera grodarter här, säger en person som vet mycket om djur- och växtlivet i området.

Är det vanligt att folk bryter mot strandskyddet?
– Jag tror inte att det är så vanligt med sådana här flagranta fall som engagerar folk. Men egentligen vet vi inte hur vanligt det är med brott mot strandskyddet eftersom vi inte har haft tid att åka runt och titta. Därför planerar vi att göra en tillsynskampanj i kommunen framöver, säger Peter Sydstrand.
Det kan även bli så att länsstyrelsen gör en anmälan mot fastighetsägaren eftersom utökningen av marken även handlar om så kallad otillåten vattenverksamhet.
– Vi funderar på att skriva en anmälan, men har tyvärr inte hunnit titta på det än. Om man gör förändringar i vatten som kan påverka allmänna eller enskilda intressen, som exempelvis påverkar miljön eller andras bryggor, är det sedan 2007 anmälningspliktigt. Det bästa är att anmäla vattenändringar till länsstyrelsen även om man är osäker på om ändringen kommer att påverka omgivningen, säger Sara Andersson, handläggare på länsstyrelsen.